Τρίτη, 21 Μαΐου 2013


Το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσουμε είναι του Τεύκρου Μιχαηλίδη ''Τέσσερα χρώματα του καλοκαιριού'' η συνάντηση θα γίνει στις 18 -6-13 Τρίτη πρωί 11:30 π.μ. στο σπίτι της φίλης Μαρίας Τσομίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: